GAZİPAŞA


Yüzölçümü: 931 km²

Nüfus: 48.866 (2015)


Gazipaşa 2 belde (biri merkez), 41 köy ve 141 mahalle/mezradan oluşmaktadır.

Antalya’nın 180 km. doğusunda 10 km. uzunluğu, 7 km. eninde Akdeniz kıyısında Gazipaşa Ovası üzerine kurulmuştur. Gazipaşa “Sessiz Cennet” olarak biliniyor. Doğası, yaşam tarzı, köyleri ve insan ilişkileri ile böyle tanımlanıyor. Doğusunda Mersin ili Anamur İlçesi, kuzeydoğusunda Karaman ili Ermenek ilçesi kuzeyinde Sarıveliler ilçesi ve batısında ise Alanya ilçesiyle komşudur.

Güney sınırları teşkil eden Akdeniz sahiline paralel bir şeklilde yaklaşık 35 km. içerde batıdan doğuya doğru uzanan Toroslarla çevrilidir. İlçe merkezi sahilden 3 km. içerde yer almakta ise de yeni yerleşimler sahile kadar uzanmıştır.İlçemizin kıyı şeridi uzunluğu yaklaşık 50 km.dir.

webgazipasa

webgazipasa2

Bunun 2 km. si Pazarcı, 2 km. si Koru ve 100 m. si Yakacık (Kaledran) plajları olup geri kalan 43.900 m. kayalıktır. İlçe merkezi ile deniz kıyısı arasında alçak tepeler yer almaktadır. Kıyıda bulunan tepenin iki tarafında plajlar uzanır. Plajlar ince kalker kumlardan meydana gelmiştir. Selinus Plajı ise ilçedeki plajı antik kentin adıyla anılıyor. Uzun ve nitelikli kumsallı plajın genişliği 150 metreyi buluyor. Plajın bir ucunda yeni yapılan Yat Limanı, diğer yanında fazla derinliği olmayan ama oldukça büyük bir mağara var.


EKONOMİK DURUMU: Gazipaşa’nın kıyı ovalarında modern tarım yöntemleri kullanılarak muz ve turfanda sebze gibi yüksek gelir getiren ürünler yetiştirilir. Ayrıca pamuk, turunçgiller ve yerfıstığı üretimi de yapılır. Yılda birkaç kez ürün alınan seralar geniş alanlara yayılır. İç kesimin başlıca ürünleri tahıl, elma ve üzümdür. Küçük çaplı balıkçılık ve turizm ilçe halkının öteki geçim kaynaklarını oluşturur. İlçe topraklarında bant ve kuvars yatakları da bulunmaktadır. Gazipaşa, bugüne dek ormancılık, hayvancılık ve meyveciliğe dayandıran ilçe ekonomisini yakın gelecekte turizme de açmaya çalışan harika plajlara sahip ilçedir. .

webgazipasa3

ANTİK KENTLER


webgazipasa6

Antiocheia Adcragum (Güney Kalesi): Gazipaşa ilçesinin doğusunda, 18 km. uzaklıktaki Güney Köy sınırları içerisindedir. Kentin adı Kommagene Kralı 4. Antiochus’dan gelmektedir. Kalesi, sütunlu cadde, agora, hamam, zafer takı, kilise, kentin nekropol alanı kalıntıları bulunmaktadır. Kentin nekropolünde bölgeye özgü beşik tonozlu, ön avlulu anıtsal mezarlar oldukça iyi korunmuştur. Nohut yeri olarak bilinir. Kentin bulunduğu bölge denize dik inen dağlık bir araziden oluşmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 300 metredir.


Adanda-Lamos (Adanda Kalesi): Antik kent, Gazipaşa ilçesinin 15 km. kuzeydoğusundadır. Bugünkü Adanda köyünün 2 km. kuzeyinde, yüksek ve sarp bir dağın zirvesinde kurulmuştur. Kent surlarla çevrilidir. Kentin giriş kapısının güneyinde, büyük bir kule bulunmaktadır. Kentin diğer kalıntıları arasında doğal kayaya oyulmuş çeşme ve iki adet tapınağı sayabilir. Bu kentin nekropolünde de blok taşların oyulması ile yapılmış yekpare lahitler önemli kalıntılar arasındadır. Kalıntılar, dağlık Klikya bölgesinin kültürünü ve sanatını en iyi şekilde yansıtmaktadır.

webgazipasa7

webgazipasa8

Nephelis (Muz Kent): Antik kente ulaşım, Gazipaşa-Anamur 12. km.’sinden sonra Muzkent Köyünün içinden geçerek güneye sapan yaklaşık 5 km. stabilize bir yol ile sağlanmaktadır. Kentin ayakta kalabilmiş yapıları Orta Çağ Kalesi, Tapınak Odeon Sulama sistemi ve nekropol alanlarıdır. Kent üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar : Ala Kilise olarak bilinen düzlükte yer alan yapı kalıntısı. Akrapol ve yamaçları. Kuzey kısmı. Birinci bölümdeki yapı dikdörtgen planlı çok mekanlıdır. İkinci bölümdeki akrapol kuzeyindeki küçük tepenin üzerinde ve yamaçlarında yer alır. Sur duvarları kısmen sağlamdır. Burada tapınak niteliğini taşıyan bir yapı kalıntısı vardır.Üçüncü bölüm ise tahrip olmuş tek bir yapının bulunduğu yerdir. Kentin geniş bir akrapolü ve taş yatağı vardır.


Selinus Kenti: Gazipaşa Plajının bulunduğu Hacımusa Çayının güneybatısındaki yamaçlarında yer alan antik Selinus kenti, dağlık Klikya bölgesinin en önemli kentlerinden biridir. Kentin akropolü tepeye kurulmuştur. Tepe üzerindeki Orta Çağ Kalesinin sur duvarları ve kuleleri oldukça iyi korunmuştur. Akropol, içerisindeki kilise ve sarnıç günümüze kadar gelebilmiş önemli yapılardandır.Kentin diğer yapıları hamamlar, agora, İslami Yapı (Köşk), su kemerleri ve nekropol’dur. Alanya Müzesindeki ostoteklerin çoğunluğu Selinus Nekropolünden getirilmiş olup, burada ostotek atölyesinin varlığını sürdürmektedir.

webgazipasa9

TARİHİ ÖZETİ


webgazipasa10

Gazipaşa M.Ö.678 yıllarında Selinus adıyla Hacımusa (Kestros) çayının iki yakasında kurulmuş bir liman kentidir. Kalesi şimdiki kale kalıntılarının bulunduğu yerde olup,o zamanlar ada konumunda idi. Buradan başta Mısır ve Kıbrıs olmak üzere o günün ticaret merkezleri ile deniz ticareti yapılmakta idi.

Yunan yönetiminden Roma egemenliğine geçen kente , MS.1. yy.da Akdeniz kıyılarından Doğu seferine çıkan Roma Kralı Trayan hastalanarak gelmiş ve bir tüccarın evine konuk olmuş , daha sonra iyileşemeyerek burada ölmüştür. Bir rivayete göre mezarı buradadır. 1071 tarihi ile tescillenen Anadolu’nun Türkleşmesi süreci içinde Selinus , Selçuklu Sultanı 1. Aladdin Keykubat’ın 1221 yılında Alanya’yı , 1225’e kadar da buradan itibaren Silifke’ye kadar olan bölgeyi fethetmesiyle maiyetine girmiştir Anadolu Beylikleri döneminde Karamanoğullari hakimiyetine giren Selinti 1471 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından bu bölgeyle beraber Osmanlı yönetimine dahil edilmiştir.

Selinus ismiyle Türk hakimiyetine giren kent , bu tarihten itibaren belki de Toroslardan kaynaklanıp şehir merkezinden geçerek denize karışan beş büyük çayın zaman zaman sel baskınına neden olmasından Selinti olarak anılmaya başlanmış; Ancak, Kurtuluş Savaşı sırasında Milli Kuvvetlere karşı gerçekleşen Deli Baş İsyanı’na katılmayıp destek vermemesi nedeniyle Atatürk tarafından 21.10.1922 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile Gazipaşa adıyla ilçe yapılmıştır .

1926 yılında nüfusunun azlığı gerekçe gösterilerek ilçeliği kaldırılarak nahiyeye dönüştürülmüş ve Hacımusa Çayı’nın doğusu Anamur , batısı ise Alanya’ya bağlanmıştır. 1947 yılında 5.071 sayılı yasayla 40 köyden müteşekkil olarak tekrar İlçe haline getirilmiştir.

0
Baglanıyor
Lütfen bekleyin...
Mesajı gönder

Maalesef şu anda çevrimiçi değiliz. Mesaj bırakırsanız size geri döneriz..

* İsminiz
* Telefon
E-Posta adresiniz
* Konu/Emlak No
* Mesaj / Sorunuzu açıklayın
CANLI DESTEK BAŞLAT

Hoşgeldiniz !

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Canlı destek başlatarak zamandan kazanın.

* İsminiz
* Mesaj / Sorunuzu açıklayın
Canlı destek - Çevrimiçiyiz !
Değerlendirme

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemize yardımcı olun! Lütfen verilen hizmeti değerlendirin.

Vermiş olduğumuz hizmete nasıl puan veriyorsunuz?